สมัครเปิดเว็บไซต์

  • 1. เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
  • 2. ตรวจสอบโดเมน
  • 3. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
  • 4. เลือกคุณสมบัติเว็บไซต์
  • 5. สมัครสมาชิกเรียบร้อย

ยอมรับข้อตกลง


โดเมนคืออะไร ?
โดเมน หรือ ชื่อโดเมน (ชื่อบนอินเตอร์เน็ต) คือ ชื่อที่เป็นตัวแทนแสดงถึงตัวของท่านบนอินเตอร์เน็ต ควรจะเป็นชื่อบริษัทท่าน เครื่องหมายการค้า บริการที่ท่านให้กับลูกค้า ลูกค้าของท่านจะจำชื่อนี้และ ใช้มันที่จะหาสินค้าหรือบริการของท่านบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชื่อโดเมน (โดเมนเนม, Domain Name)จะไม่สามารถซ้ำกันได้ นั่นย่อมแสดงว่าชื่อโดเมน (โดเมนเนม, Domain Name) ของท่าน มีท่านเพียงคนเดียว

ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนม

กรุณากรอก โดเมนเนม ที่ต้องการ ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

www.

ย้ายจากที่อื่นมาที่ MyReadyWeb.com

กรุณากรอกชื่อ โดเมนเนมของท่าน

www.

ไม่ต้องการใช้ โดเมนเนม

แพ็คเกจ ปัจจุบันที่ท่านเลือกคือ :    (เปลี่ยน Package)
โดเมนของท่านคือ :
สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว


แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

เว็บทั่วไป เว็บขายสินค้า

http:// .myreadyweb.com


แพ็คเกจ ปัจจุบันที่ท่านเลือกคือ :    (เปลี่ยน Package)
แบบฟอร์มเลือกคุณสมบัติเว็บไซต์

1 ปี 2 ปี 3 ปี

  • เพิ่มคุณสมบัติเว็บไซต์ของท่าน
  • รายการ
  • ย้ายโดเมน : ฟรี